De recente evolutie rond de pandemie covid-19 verplicht ons alle niet-virtuele activiteiten te
schrappen. Hierdoor staat onze nog prille vereniging onder druk. Het niet kunnen organiseren van nieuwe initiatieven en het beperkt ledenaantal samen maken dat de inkomsten voor de vereniging tot een minimum zijn gereduceerd. Helaas is er steeds een vaste kostenstructuur die we niet kunnen ontlopen.

Met spijt in ons hart heeft het bestuur van Sommelier T gezamenlijk besloten de beroepsvereniging
Sommelier T te beëindigen. Het enthousiasme voor thee blijft bestaan en we hopen elkaar in
informele en formele thee-kringen te mogen blijven ontmoeten.

We danken jullie voor jullie steun, jullie enthousiasme en interesse in de activiteiten vanuit
Sommelier T. We zullen de interactie met elkaar en jullie inspiratie missen, maar we hopen op
andere gelegenheden het enthousiasme voor thee te kunnen delen.

Bienvenue aux amateurs de thé de qualité !

Nous sommes fiers de pouvoir vous annoncer la naissance de notre asbl « Sommelier T », une organisation professionnelle à l’attention de sommeliers du thé. Notre but est de se rencontrer, d’échanger des idées et se professionaliser ensemble autour du thé de qualité.

Prochain événement:
Découvrez les saveurs de l'Amérique du Sud

12 11 2020

s'inscrire

Découvrez nos activités pour 2020

agenda